<div align="center"> <h1>Maciej Osiecki - Fotografia narzekająca</h1> <h3>Rzeczywistość PRLu w fotografii socjologicznej.</h3> <p>Osiecki fotografia prl polska</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.osiecki.art.pl" rel="nofollow">http://www.osiecki.art.pl</a></p> </div>